Home Bio Dokter Decaan Foto's Contact             Nederlands | English

Korte biografie

Dirk groeide op in Jezus-Eik (Overijse) en ging er ook naar de lagere en middelbare school.

Dirk studeerde geneeskunde aan de VUB en werkt sinds 1991 als huisarts in Overijse.

Hij werkte 10 jaar voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (nu Sciensano).

In 2004 behaalde hij zijn doctoraat aan de VUB (cardiovasculaire preventie).

Eén jaar later werd hij professor huisartsgeneeskunde en een jaar later voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde.


In 2006 werd hij voorzitter van de opleidingsraad van het Interuniversitair Centrum Huisartsopleiding (ICHO) en van 2010 tot 2020 was hij voorzitter van het directiecomité van het ICHO.

Zijn onderzoek richt zich op cardiovasculaire preventie en geïntegreerde zorg.

Hij haalde projecten binnen vanuit de WHO, EU, KCE en Innoviris.

Tussen 2014 en 2018 was hij adviseur op het kabinet van minister De Block.

Tussen 2019 en 2023 was hij schepen in Overijse bevoegd voor onderwijs, gezondheid en kinderopvang.

Hij is lid van de Hoge Raad van Artsen-specialisten en Huisartsen.

Hij is sinds 2000 lid van de faculteitsraad geneeskunde en farmacie en werd in 2020 verkozen als decaan.

Hij zetelt als decaan in het bestuurscollege van het UZ Brussel, de academische raad en de universiteitsraad van de VUB.