Home Bio Dokter Decaan Foto's Contact             Nederlands | English

Dirk als decaan

Nadat hij 10 jaar voor het Wetenschappelijk Instituur Volksgezondheid (het huidige Sciensano) werkte, behaalde bij in 2004 zijn Doctoraat in de Medische Wetenschappen (PhD).

Vervolgens werd hij professor in de huisartsgeneeskunde en voorzitter van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg.


Decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB

Dirk is sinds 2020 decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB.

In 2019 wa hij een jaartje vice-decaan en directeur studentenzaken.

Professor huisartsgeneeskunde

Voor Dirk decaan werd was hij voorzitter van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg (HUIS).

Dirk is ook voorzitter van de onderzoeksgroep PRIM (Primary Care).